Bases 

Categories a concurs: llargmetratges/migmetratges (òpera prima) i curtmetratges.
Termini d’inscripció: del 31 de gener a les 23.59 hores del 17 d’abril del 2019.

Llargmetratges/Migmetratges

1- La durada mínima de les obres serà de 30 minuts.

2- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

3- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

4- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2017.

5- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

6- El llargmetratge o migmetratge inscrit ha de ser opera prima.

7- Les obres poden ser inscrites pels directors o per les productores, sempre que es compleixin els requisits anteriors.

8- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

9- Les inscripcions es faran mitjançant el formulari d’inscripció del web d’Ull Nu:

  • El formulari d’inscripció del web d’Ull Nu.

O a través de:

 

 

 

10- No seran admeses les obres que:

–       No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.

–       No siguin presentades dins del termini establert.

–       Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.

11- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

Jurat:

1- El Jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

2- El Jurat Jove estarà format per titulars del Carnet Jove Andorra.

3- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

4- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.   

Premis:

1- Millor llargmetratge/migmetratge (òpera prima) – 1.500 € + Trofeu

2- Millor llargmetratge/migmetratge (òpera prima) premi Jrat Carnet Jove – 600 € + Trofeu

3- Premi del públic – Trofeu

4- Dues nits d’hotel a Andorra durant els dies del festival per a cada obra finalista (màxim dues persones per obra).

Curtmetratges

1- La durada màxima dels curtmetratges serà de 30 minuts amb crèdits inclosos.

2- Les obres poden ser: Ficció / Documental / Animació / Videoart / Videoclip.

3- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

4- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

5- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2017.

6- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

7- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors. 


8- Les inscripcions es faran mitjançant:

  • El formulari d’inscripció del web d’Ull Nu.

O a través de:

 

 

9- No seran admeses les obres que:

–       No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.

–       No siguin presentades dins del termini establert.

–       Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.

–      Hagin estat presentades en anteriors edicions del Festival Ull Nu.

10- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

Jurat:

1- El Jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

2- El Jurat Jove estarà format per titulars del Carnet Jove Andorra.

3- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

4- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.

5- Tots els curtmetratges finalistes opten a qualsevol premi.

Premis:

1- Millor obra – 800 € + Trofeu

2- Millor direcció – 800 € + Trofeu

3- Millor guió – 800 € + Trofeu

4- Millor fotografia – 800 € + Trofeu

5- Millor obra Jurat Carnet Jove – 400 € + Trofeu

6- Premi a la preservació de la memòria històrica – Trofeu

7- Premi del públic – Trofeu

8- Dues nits d’hotel a Andorra durant els dies del festival per a cada obra finalista (màxim dues persones per obra).

Legalitat (llargmetratges/migmetratges i curtmetratges)

1- La participació en el Festival Ull Nu implica l’acceptació total d’aquestes bases.

2- L’organització decidirà sobre els casos no previstos en les clàusules d’aquestes bases i es reserva el dret de modificar-les en cas necessari.

3- L’organització garanteix el tractament adequat de les dades personals dels participants d’acord amb la Llei 15/2003 de protecció de dades.

4- Després de la deliberació del jurat, l’organització es reserva el dret d’utilitzar fragments de les obres (màxim 1 minut) amb finalitats promocionals i divulgatives del Festival en qualsevol mitjà, format, territori i sense limitació de temps. També podran ser utilitzats per tercers amb qui el Festival hagi arribat a un acord.