Bases

Bases del Festival Ull Nu 2018

Categories a concurs: llargmetratges (òpera prima) i curtmetratges.
Termini d’inscripció: del 18 de setembre a les 23.59 hores del 17 de desembre de 2017.

Llargmetratges

1.1- La durada mínima de les obres serà de 60 minuts.

1.2- Les obres poden ser: Ficció / Documental / Animació.

1.3- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

1.4- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

1.5- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2016.

1.6- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

1.7- Les obres poden ser inscrites pels directors o per les productores, sempre que es compleixin els requisits anteriors.

1.8- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

1.9- Les inscripcions es faran mitjançant:

 

 

1.10- No seran admeses les obres que:

 • No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.
 • No siguin presentades dins del termini establert.
 • No reuneixin unes condicions mínimes de qualitat tècnica.
 • Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.
 • No siguin realitzades amb imatge i so originals i/o vulnerin drets de tercers.

 

Jurat i premis:

1.11- El jurat estarà format per professionals del sector audiovisual.

1.12- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

1.13- El nom dels guanyadors es donarà a conèixer durant l’acte de cloenda del Festival, que tindrà lloc el dissabte 3 de març de 2018 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

1.14- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.   

1.15- Premis:

 • Premi al millor llargmetratge (òpera prima) – 1.500 € + Trofeu
 • Premi del públic al millor llargmetratge (òpera prima) – Trofeu

1.16- L’organització pagarà per cada obra finalista dues nits d’hotel a Andorra (per a un màxim de dues persones) durant els dies del Festival. 

1.17- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

Curtmetratges

2.1- La durada màxima dels curtmetratges serà de 30 minuts amb crèdits inclosos.

2.2- Les obres poden ser: Ficció / Documental / Animació / Videoart / Videoclip.

2.3- El/la director/a ha de ser menor de 35 anys en el moment de la producció de l’obra.

2.4- El/la director/a ha d’haver nascut i/o ser resident als territoris següents: País Basc, Aragó, Navarra o Catalunya (Espanya), Occitània o Nova Aquitània (França) o Andorra.

2.5- Les obres hauran d’haver estat produïdes després de l’1 de gener de 2016.

2.6- Es poden presentar un màxim de dues obres per autor.

2.7- Les obres que no siguin en català, castellà o francès hauran de ser subtitulades en alguna d’aquestes llengües.

2.8- Les obres poden ser inscrites pels directors o per les productores, sempre que es compleixin els requisits anteriors.

2.9- Si les obres són dirigides per més d’un/a director/a, cal que almenys un d’ells compleixi els requisits anteriors.

2.10- Les inscripcions es faran mitjançant:

 

 

2.11- No seran admeses les obres que:

 •  No compleixin algun dels requeriments esmentats anteriorment.
 •  No siguin presentades dins del termini establert.
 • No reuneixin unes condicions mínimes de qualitat tècnica.
 • Suggereixin o promoguin actituds denigrants contra l’ésser humà o qualsevol altre ésser viu.
 • No siguin realitzades amb imatge i so originals i/o vulnerin drets de tercers.
 • Obres presentades en anteriors edicions del Festival Ull Nu.

 

Jurat i premis:

2.12- El jurat estarà format per professionals del sector audiovisual més un jove titular del Carnet Jove Andorra.

2.13- El guanyador de cada premi serà escollit pels membres del jurat.

2.14- El nom dels guanyadors es donarà a conèixer durant l’acte de cloenda del Festival, que tindrà lloc el dissabte 3 de març de 2018 al Centre de Congressos d’Andorra la Vella.

2.15- Tots els curtmetratges finalistes podran optar a qualsevol premi.

2.16- El jurat es reserva la possibilitat de fer mencions especials (sense valor econòmic). També es reserva la possibilitat de declarar desert el premi en alguna de les categories.   

2.17- Premis:

 • Millor obra curtmetratge – 800 € + Trofeu
 • Millor direcció de curtmetratge – 800 € + Trofeu
 • Millor guió de curtmetratge – 800 € + Trofeu
 • Millor fotografia de curtmetratge – 800 € + Trofeu
 • Millor direcció artística de curtmetratge – Trofeu
 • Premi a la preservació de la memòria històrica – Trofeu
 • Premi del públic al millor curtmetratge – Trofeu

2.18- L’organització pagarà per cada obra finalista dues nits d’hotel a Andorra (per a un màxim de dues persones) durant els dies del Festival.

2.19- L’organització es posarà en contacte amb els finalistes per demanar-los les obres i especificar-los els requeriments tècnics de projecció.

Legalitat (llargmetratges i curtmetratges)

3.1- La participació en el Festival Ull Nu implica l’acceptació total d’aquestes bases.

3.2- L’organització decidirà sobre els casos no previstos en les clàusules d’aquestes bases i es reserva el dret de modificar-les en cas necessari.

3.3- L’organització garanteix el tractament adequat de les dades personals dels participants d’acord amb la Llei 15/2003 de protecció de dades.

3.4- Després de la deliberació del jurat, l’organització es reserva el dret d’utilitzar fragments de les obres (màxim 1 minut) amb finalitats promocionals i divulgatives del Festival en qualsevol mitjà, format, territori i sense limitació de temps. També podran ser utilitzats per tercers amb qui el Festival hagi arribat a un acord.